+31 (0) 597 - 434 911

Bionic Technology quantum dot coating

Wij zijn  producent en leverancier van vuil- en waterafstotende coatings. Ondanks onze Nederlandse roots hebben wij een wereldwijd netwerk van applicateurs en afnemers.  Onze coatings hebben een extreem lange levensduur en zijn niet belastend voor het milieu. Hiermee dragen wij bij aan het einde van de vervangings- en wegwerpcultuur. Door producten te verduurzamen hoeven immers minder materialen vervangen te worden en worden natuurlijke grondstoffen ontzien. Dit streven zit diep in ons verweven en komt ook terug in het logo waarin BIOLOGY helder oplicht.

Wij werken volgens de internationaal geldende regelgeving en eisen uit REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen). Daarom hebben wij de samenwerking gezocht met Brenntag Benelux voor de productie van BioCoat eind 2014. De receptuur (IP) is ontwikkeld door  en in eigendom van ons en de levering van grondstoffen en productie is ondergebracht bij Brenntag.

Brenntag is een betrouwbare internationale partij die constante kwaliteit waarborgt in verscheidene ISO’s, naar grote hoeveelheden kan opschalen, korte levertijden realiseert en over een wereldwijd logistiek netwerk beschikt. Brenntag is mondiaal marktleider in de chemische distributie en telt locaties in meer dan 70 landen. Deze hebben allen de benodigde procesmatige ISO-certificaten, wat kwaliteit en garantie waarborgt voor BioCoat producten. Bionic Technology hecht grote waarde aan product- en proceskwaliteit, waarbij alle nationale en internationale regelgeving in acht wordt genomen.

Over ons product

Voorbeeld projecten van onze dealers