+31 (0)85 902 6950

Bionic Technology quantum dot coating

Wij zijn  producent en leverancier van vuil- en waterafstotende coatings. Ondanks onze Nederlandse roots hebben wij een wereldwijd netwerk van applicateurs en afnemers omdat wij begrijpen hoe je werkt met nanotechnologie, kortom HET kenniscentrum als het gaat om werken met verduurzaming.  

Onze coatings hebben een extreem lange levensduur en zijn niet belastend voor het milieu. Hiermee dragen wij bij aan het einde van de vervangings- en wegwerpcultuur. Door producten te verduurzamen hoeven immers minder materialen vervangen te worden en worden natuurlijke grondstoffen ontzien. Dit streven zit diep in ons verweven en komt ook terug in het logo waarin BIOLOGY helder oplicht (leer der natuur)..

Wij werken volgens de internationaal geldende regelgeving en eisen uit REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen). De receptuur (IP) is ontwikkeld door  en in eigendom van ons.

Wij hebben alle benodigde procesmatige ISO-certificaten, wat kwaliteit en garantie waarborgt voor BioCoat producten. Bionic Technology hecht grote waarde aan product- en proceskwaliteit, waarbij alle nationale en internationale regelgeving in acht wordt genomen.

Voorbeeld projecten van onze dealers