+31 (0) 597 - 434 911

BioCoat 3.2

Terug naar BioCoat producten

BioCoat 3.2

EIGENSCHAPPEN

• Permanent transparent coating
• Thermale of UV uitharding
• Transparent, kleurloos en dicht coating
• Makkelijk schoon te maken
• Chemisch resistent
• Temperatuur-resistent
• Oxidatie en corrosie-resistent
• Krasbestendig
• Licht hydrofoob met een lage oppervlakte-energie

BioCoat 3.2 kan makkelijk worden aangebracht door vele van de gebruikelijke technieken. Het polymer PHPS bindt zich gewoonlijk covalent aan het substraat en hecht dus heel goed. De film kan makkelijk worden gehard bij betrekkelijk lage temperaturen. Dit proces kan worden versneld door middel van warmte. Uitharding in lucht bij verhoogde temperatuur levert een glasachtig SiOx film met een lage oppervlakte energie. Het coating is gewoonlijk erg dun (ca. 0,5-2 µm, afhankelijk van de applicatie), hard, krasvast en enigszins hydrofoob.
Van BioCoat 3.2 afgeleide coatings zijn resistent tegen vele chemische stoffen, tegen oxidatie en corrosie. Porie en scheurvrije films kunnen gemakkelijk worden verkregen en gebruikt als barrière coatings, om het substraat tegen oxidatie en corrosie te beschermen.

TOEPASSING

Na het uitharden kan BioCoat 3.2 dichte en resistente films vormen op gecoate metalen of plastic substraten. Gecoate substraten zijn goed beschermd tegen beschadiging uit de omgeving (oxidatie, corrosie, slijtage). Barrière of beschermende coatings zijn daarom een belangrijk toepassingsgebied.

APPLICATIE PRODUCT

BioCoat 3.2 is een formule kant en klaar voor gebruik. Toevoeging van andere oplosmiddelen of andere stoffen kan spontane ontbranding van BioCoat 3.2 of van reactieproducten veroorzaken (brandgevaar).
Afhankelijk van het substraat kan BioCoat 3.2 worden aangebracht met microvezel applicatoren of verfrollen.

Het product is ook geschikt voor spray applicatie.

Spray applicatie:

Proces: HVLP-perslucht
Spuitpistool: bijv. SATA minijet HVLP
Werkdruk: ca. 2-3 bar
Sproeiers: 0,8-1.3 mm

Het spuitpistool kan worden gereinigd met di butyl ether.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: kleurloze vloeistof, ether geur
Dichtheid: 0,82 g/cm3
Viscositeit: < 5 mPa.s (20 °C)
Polymeer inhoud: 20 wt-%
Vlampunt: 23.5 °C
Ontstekingspunt: 175 °C
Houdbaarheid: 12 months at 10 °C
Verpakkingsmaat: 1 of 5 liter aluminium flessen

APPLICATIE INSTRUCTIE

Alleen goed geïnstrueerde personen dienen het product aan te brengen.
Test op een klein gedeelte vóór de applicatie.

BioCoat 3.2 reageert sterk met water, alcoholen, protische oplosmiddelen en aminen, waarbij zich ammoniak en waterstofgas ontwikkelt. Vorming van zelfontstekende silanen is mogelijk.

Als BioCoat 3.2 bij en temperatuur van 10 °C wordt opgeslagen, moet de container op omgevingstemperatuur worden verwarmd vóór het openen, om water condensatie in de vloeistof te vermijden. Open de vaten langzaam en geleidelijk en laat eventuele gasdruk geleidelijk vrij. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontlading tijdens de overdracht naar een andere container (dwz. aarden).

De oppervlakte van het substraat moet droog zijn, vrij van vet, vuil, stof en andere deeltjes vóór het aanbrengen van BioCoat 3.2. Sporen van vocht of onzuiverheden moeten worden verwijderd.

BioCoat 3.2 kan met behulp van vele gebruikelijke coating technieken bij kamertemperatuur op een droog substraat worden aangebracht. In een tweede stap moet het solvent di-n-butylether worden verdampt bij temperaturen tussen 20 °C en max. 120 °C. Uitharding van de solvent-vrije film kan dan bij temperaturen van 180 °C (1 uur) of 250 °C (5 min) gebeuren, afhankelijk van het substraat.

REINIGING

Na gebruik moeten werktuigen en apparaturen, die in contact waren met BioCoat 3.2 onmiddellijk worden gereinigd door grondig spoelen met di-n-butylether. Uitgehard materiaal kan over het algemeen niet meer verwijderd worden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De veiligheidsinstructies staan op het bijgevoegde veiligheidsinformatieblad voor materialen vermeld en moeten onvoorwaardelijk worden opgevolgd.
• Draag oplosmiddelbestandige handschoenen (bijv. butyl of nitril rubber handschoenen) bij de applicatie van het product.
• Draag geschikte oogbescherming (veiligheidsbril of gelaatscherm).
Het dragen van een half-masker met filter types A2 B2 E2 K2 Hg/P3 bij het aanbrengen van het product wordt aanbevolen.
• De oplossing mag niet worden gemengd of verdund met andere oplosmiddelen.
• BioCoat 3.2 moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
• Het product moet worden opgeslagen in een koele, droge plaats met voldoende ventilatie (10 °C).
• Open de container regelmatig, om drukopbouw (ammoniak) te vermijden.
• Houd afstand van vuur, vonken, water, vocht, alcoholen en andere chemische stoffen.

OPSLAG EN VERWIJDERING

Biocoat 3.2 moet worden opgeslagen in een koele (10 °C), droge plaats met voldoende ventilatie.
Vóór het verzegelen van een pakket dat BioCoat 3.2 bevat, reinig het pakket met een droog inert gas zoals argon of stikstof. Ventileer verzegelde containers regelmatig (eens per maand), om de druk af te laten. De ventilatie data moeten controleerbaar zijn. Deze activiteit zal de accumulatie van ammoniak, waterstof en zelfontbrandende silaan gas minimaliseren. Het pakket moet daarna weer worden gereinigd met een droog inert gas vóór het verzegelen en opslaan.
Een langzame reactie van BioCoat 3.2 met vocht leidt tot een hogere viscositeit van het materiaal dat dan niet meer mag worden gebruikt. De kwaliteit van het coating zal mindering ervaren, als men BioCoat 3.2 met hogere vixcositeit gebruikt.
BioCoat 3.2 resten mogen niet worden gemengd met andere vloeibare of vaste afvalstoffen. Zij kunnen met di-n-butylether tot 2% worden verdund. BioCoat 3.2 afval moet separaat worden ingezameld in geschikte, droge en drukvaste containers. De afval containers moeten worden opgeslagen in een droge, koele en goed geventileerde plaats. Om drukopbouw te voorkomen, verzegel de afval containers niet dicht tijdens de opslag. Wij raden maandelijkse ventilatie van de afvalcontainers aan.

Meer informatie?

Vul het formulier hieronder in en wij nemen contact met u op

Foto's

 
 

Bekijk ook

Huis ter Duin impregneren van natuurstenengevel zeezijde 
 
Lees het hele bericht
 Steen- en houtbescherming op waterbasis
 
Lees het hele bericht
EIGENSCHAPPEN  Permanente transparant coating Duurzame bescherming Hydrofoob Onderhoud kostenbesparend Eenvoudig aan te brengen Bescherming tegen algen, schimmelontwikkeling  BioC…
 
Lees het hele bericht